GGZ Groep logo

Hartelijk welkom bij de Digitale Poli van de GGZ Groep. Naast dat u voor behandeling terecht kunt op een van onze behandellocaties, bieden wij ook online behandeltrajecten aan. Dit is een vorm van e-health, waarbij u een groot deel van de behandeling zelfstandig uitvoert aan de hand van speciaal ontwikkelde modules. U wordt daarbij op afstand ondersteund door een vaste behandelaar. Deze ondersteuning bestaat uit een aantal 1 op 1 gesprekken via beeldbellen en feedback op de opdrachten die u zelfstandig maakt.

GGZ Groep Digitale Poli

U heeft zelf aan hand van onderstaand punten beoordeeld of dit voor u een goede keuze is.

  • Uw hulpvraag past in de basis GGZ. Vraag eventueel uw huisarts advies hierover als u de verwijzing naar ons vraagt.
  • U kunt snel zonder wachtlijst starten met uw behandeling.
  • U vindt het prettig de behandeling voor het overgrote deel digitaal te laten plaatsvinden waardoor u in eigen tempo aan herstel kunt werken.
  • Behandeling van huis uit of op een andere plek waar u zich prettig voelt, heeft uw voorkeur.
  • U beschikt over een goede internetverbinding en een laptop, pc of tablet met webcam. (Een smartphone heeft op basis van de ervaring van onze cliënten niet de voorkeur. Onze cliënten geven aan minder “echt contact” te ervaren met hun behandelaar.)

Angst en paniekklachten

Iedereen heeft zich wel eens angstig of bang gevoeld. Angst is een emotie die ontstaat als er gevaar dreigt. In veel gevallen is van angst van korte duur. Toch komt het ook voor dat de angstklachten lang aanhouden. Soms zijn ze zelfs levenslang aanwezig. Het onderscheid tussen gewone angst en een angststoornis is moeilijk te maken.

Er zijn klachten die ook een deel van angst kunnen zijn. Duizeligheid, wazig zien, een verdoofd gevoel of tintelen van armen en vingers, stijve, bijna verlamde spieren, hartkloppingen en kortademigheid zijn daar voorbeelden van. Heeft iemand deze gevoelens zonder te weten waar het vandaan komt? Dan kan er angst ontstaan die zo hoog kan oplopen dat het paniek wordt. Er is sprake van angst om dood te gaan of krankzinnig te worden.

Angststoornissen komen vaker voor dan gedacht

Niet iedereen met angst is even bang. Waarom de één wel een angststoornis ontwikkelt en de ander niet is onduidelijk. Meerdere factoren spelen hierbij een rol. Bijna één op de vijf Nederlandse volwassenen heeft in zijn leven wel eens last gehad van een angststoornis. Bij vrouwen zien we een angststoornis vaker voorkomen dan bij mannen.

Behandeling van angst- en paniekklachten met cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Deze vorm van therapie kan goed bij angstklachten worden toegepast. Het is een goed alternatief voor een behandeling waarbij medicijnen worden voorgeschreven. Cognitieve gedragstherapie pakt angstklachten aan bij de bron en bestrijdt niet alleen de symptomen.

Binnen de cognitieve gedragstherapie gaat men er vanuit dat het niet de situatie zelf is die tot bepaalde gevoelens en gedragingen leidt, maar dat dit wordt veroorzaakt door de interpretatie van die situaties. Met andere woorden: iemand zijn gedachten (cognities) over een bepaalde gebeurtenis leiden tot het probleem. Er zijn diverse denkpatronen die kunnen leiden tot angstige of sombere gevoelens. Vaak gebeurt dit onbewust. Het angstige gevoel lijkt 'zomaar' op te komen zetten.

Tijdens de cognitieve gedragstherapie worden de denkpatronen die verband houden met de angsten in kaart gebracht. Er wordt geleerd om deze gedachten opnieuw te beoordelen en er wordt op zoek gegaan naar nieuwe verklaringen voor angstige situaties. Door stapje voor stapje de confrontatie op te zoeken met hetgeen dat angst oproept, zullen de angsten langzaam verminderen.

Werkwijze

Na aanmelding door de huisarts wordt u uitgenodigd voor een intake gesprek. Dit gesprek kan op één van onze vestigingen plaatsvinden, of digitaal via beeldbellen. Tijdens de intake wordt een inschatting gemaakt of deze vorm van behandelen past bij uw problematiek. Mocht u gezamenlijk met de behandelaar tot de conclusie komen, dat deze behandelwijze niet passend is, wordt overlegd welke andere opties we kunnen bieden.

Na de intake kunt u direct starten met de behandeling. Samen met uw behandelaar wordt in een eerste gesprek gekeken hoe de behandeling eruit komt te zien en wordt er uitleg gegeven over de digitale behandelmodules die gekozen worden.

Daarna kunt u zelfstandig aan de slag, waarbij uw behandelaar op afstand uw voortgang volgt en feedback geeft over de opdrachten die u maakt. Natuurlijk kunt u ook tussentijds vragen aan uw behandelaar stellen. Na afloop van een digitale module evalueert u de behandeling met uw behandelaar en bespreekt wat het vervolg wordt.

Het vervolg van uw behandeling kan verschillende vormen hebben:

  • U geeft aan dat uw angstklachten voldoende zijn afgenomen. De behandeling wordt in gezamenlijk overleg afgesloten.
  • U ervaart enige verbetering, maar nog niet voldoende. Er wordt gekeken of er een passende vervolgmodule gestart kan worden.
  • Uw klachten blijken complexer dan in eerste instantie ingeschat. Gezamenlijk wordt overwogen of een verwijzing naar een specialistisch GGZ traject oplossing biedt.

Heeft u nog vragen? Bel ons op ons gratis nummer: 0800-GGZ GROEP (0800-449 4763) Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar.

PS: uw huisarts vindt ons via Zorgdomein

zorgdomein_logo

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap