GGZ Groep logo

Algemene klachten bij angst zijn vrees, bezorgdheid, inadequate handelingen/gedachten en onverklaarbare lichamelijk klachten (bijvoorbeeld transpireren, verhoogde ademhaling en hartritme, duizeligheid). Daarnaast zijn er verschillende symptomen voor de verschillende angststoornissen:

Paniekaanvallen

Mensen die last hebben van paniekaanvallen raken in paniek, terwijl er eigenlijk geen reele bedreigende situatie is. Paniek is een korte, maar hevige vorm van angst, waarbij u zowel psychisch als lichamelijk ongemak ondervindt. Uit angst voor deze aanvallen worden situaties die angst opwekken vermeden. Bij agorafobie (pleinvrees) gaan mensen drukke situaties (zoals winkelstraten, feestjes, warenhuizen) uit de weg.

Specifieke/enkelvoudige Fobie

Bij een specifieke (enkelvoudige) fobie beperkt de angst zich tot specifieke situaties, objecten of mensen. Voorbeelden hiervan zijn: vliegangst, angst voor spinnen en claustrofobie.

Sociale Fobie

Mensen met een sociale fobie hebben angst voor sociale situaties. Dit gaat gepaard met onzekerheid over sociale gebeurtenissen. Wie aan een sociale fobie lijdt, weet vaak dat de angst irreeel is. De angst komt in een aantal gevallen voort uit een gebrek aan sociale vaardigheden. Deze personen zijn bijvoorbeeld bang zich belachelijk te maken en kritisch beoordeeld te worden door anderen.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Een PTSS kan zich voordoen als iemand een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt of daar getuige van is geweest, waarbij deze met hevige emoties gereageerd heeft. De symptomen zijn: herbeleving van de gebeurtenis of vermijding (of emotionele uitschakeling) hiervan. Voorbeelden van zo'n ingrijpende gebeurtenis zijn verkrachting, misbruik of oorlog.

Gegeneraliseerde angststoornis

Iemand met een gegeneraliseerde angststoornis maakt zich overmatig zorgen over allerlei alledaagse zaken. Personen met een gegeneraliseerde angststoornis zijn bijna altijd nerveus en angstig, wat gepaard kan gaan met een rusteloos, gejaagd gevoel. Iemand met een gegeneraliseerde angststoornis zal het lastig vinden om zorgen en angsten onder controle te houden. De zorgen gaan veelal over gezondheid, geld, werk of dat hun dierbaren iets ergs overkomt. Ongeveer 2,3% van de Nederlanders tussen de 18 en 64 jaar heeft ooit een gegeneraliseerde angststoornis gehad. Een gegeneraliseerde angststoornis komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Dwangstoornis (obsessief-compulsieve stoornis)

Centraal hierbij staan steeds terugkerende gedachten en/of handelingen. Deze leveren veel spanning op.

Separatieangststoornis

Een separatiestoornis komt veelal voor bij kinderen. Het is een angst om gescheiden te worden van huis of van diegene waaraan het kind gehecht is (vaak een vader of moeder).

Copyright © 2010 - 2023 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap