GGZ Groep logo

Prevalentie bij volwassen

Bijna 20% van de Nederlanders heeft ooit in het leven last gehad van een angststoornis. Dit blijkt uit een onderzoek onder de volwassen Nederlandse bevolking tot 65 jaar. Bij vrouwen komt een angststoornis vaker voor dan bij mannen; 23,4% van de vrouwen heeft ooit in het leven last gehad van een angststoornis, dit percentage is bij mannen 15,9%. Sociale fobie (9,3%) en specifieke fobie (7,9%) komen het meeste voor, gevolgd door de gegeneraliseerde angststoornis (4,5%) en paniekstoornis (3,8%). Agorafobie of straatvrees (0,9%) komt het minst voor (Nemesis-2, de Graaf et al., 2010)

Prevalentie bij kinderen

Bij kinderen en jeugdigen komen angststoornissen relatief vaak voor. De prevalentie wordt geschat op 2% tot 6%. Het wordt nog wel eens onderschat in welke mate angststoornissen invloed hebben op het dagelijks leven. Angststoornissen hebben bij veel kinderen gevolgen voor het functioneren van het gezin, het functioneren van het kind op school en de sociale ontwikkeling van het kind. Op basis van onderzoek wordt gesuggereerd dat de kans op een psychiatrische aandoening op volwassen leeftijd veel groter is bij personen waarbij in de jeugd sprake was van een angststoornis (Landelijk Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie).

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap