GGZ Groep logo

Iedereen kent wel het gevoel van angst. Sommige mensen meer dan andere. Wanneer u van uw angst of paniek duidelijk hinder ondervindt in uw dagelijks leven en dit lijden tot gevolg heeft, dan kunnen we spreken van een angststoornis. Door op tijd hulp te zoeken kunt u voorkomen dat u nog meer beperkt wordt in uw dagelijks leven, bijvoorbeeld doordat u niet meer durft te gaan naar drukke plekken zoals winkelen op een zaterdagmiddag. U kunt hierbij een begin maken door een afspraak met uw huisarts te maken en de mogelijkheden te bespreken. Ook kunt u een afspraak maken met een therapeut van de GGZ Groep om te kijken wat de mogelijkheden tot behandeling zijn.

Er bestaan verschillende behandelmethoden voor angst. De GGZ Groep onderscheid zich door het aanbieden van de combinatie van cognitieve gedragstherapie en hartcoherentie training. Hierbij richten we ons zowel op de psychische als de lichamelijke component van uw klacht waarbij we gebruik maken van bewezen effectieve behandelmethoden.

 

Wanneer kan de GGZ Groep u helpen bij angst?

Indien u last heeft van angst of spanningsklachten dan kan een therapeut van de GGZ Groep u helpen. In een eerste kennismakingsgesprek wordt er besproken wat precies uw klachten zijn en wordt er uitleg gegeven over de behandelmogelijkheden van de GGZ Groep . Vervolgens wordt er een tweede intake afspraak gemaakt, waarin er dieper ingegaan wordt op uw klachten aan de hand van een semi-gestructureerd interview.

Als blijkt dat er sprake is van een angststoornis kan er tot behandeling worden overgegaan. Voor de behandeling is het van belang dat u gemotiveerd bent om naar uw eigen gedrag te kijken en om huiswerkopdrachten te maken. Daarnaast is het belangrijk dat er in de periode dat u in behandeling bent geen grote veranderingen gepland staan, zoals een verhuizing of wisselen van baan.

Wanneer kan de GGZ Groep u niet helpen bij angst?

Mocht tijdens de intakeprocedure blijken dat er bij u sprake is van een psychiatrische stoornis, waaronder psychoses of bipolaire stoornis, dan zal er besproken worden welke behandelmogelijkheden beter geschikt voor u zijn.

Het kan ook voorkomen dat er naast een angststoornis nog andere problemen spelen, die meer op de voorgrond staan en waarvoor de GGZ Groep geen geschikte behandelmethode heeft. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een verslaving. Ook in dat geval zal er in overleg met u bekeken worden welke andere behandelmogelijkheden er zijn.

Bij kinderen hanteert de GGZ Groep een leeftijdsgrens van 7 jaar. Daarnaast kan het zijn dat er bij kinderen niet tot behandeling wordt overgegaan als er sprake is van een onstabiele thuissituatie of van (ernstige) gedragsproblemen. In deze gevallen geldt dat andere behandelmethodes mogelijk beter geïndiceerd zijn.

Heeft u nog vragen?

Bel ons op:

040-2364111 .

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar

Copyright © 2010 - 2020 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap