GGZ Groep logo

Iedereen kent wel het gevoel van angst. Sommige mensen meer dan andere. Wanneer u van uw angst of paniek duidelijk hinder ondervindt in uw dagelijks leven en dit lijden tot gevolg heeft, dan kunnen we spreken van een angststoornis. Door op tijd hulp te zoeken kunt u voorkomen dat u nog meer beperkt wordt in uw dagelijks leven, bijvoorbeeld doordat u niet meer durft te gaan naar drukke plekken zoals winkelen op een zaterdagmiddag. U kunt hierbij een begin maken door een afspraak met uw huisarts te maken en de mogelijkheden te bespreken. Ook kunt u een afspraak maken met een therapeut van de GGZ Groep om te kijken wat de mogelijkheden tot behandeling zijn.

Er bestaan verschillende behandelmethoden voor angst. De GGZ Groep onderscheid zich door het aanbieden van de combinatie van cognitieve gedragstherapie en hartcoherentie training. Hierbij richten we ons zowel op de psychische als de lichamelijke component van uw klacht waarbij we gebruik maken van bewezen effectieve behandelmethoden.

Angststoornis behandeling met cognitieve gedragstherapie

In cognitieve gedragstherapie staan de gedachten, herinneringen, fantasieën en opvattingen over gebeurtenissen van de cliënt centraal. Het is een combinatie van gesprekstherapie en gedragstherapie.

Cognitieve gedragstherapie is gebaseerd op het idee dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens bezorgen, maar hoe hij of zij de gebeurtenissen interpreteert. Leert u de gebeurtenissen anders te interpreteren, dan krijgt u een andere kijk op uw eigen gevoelens en waarnemingen. Met als gevolg: de afname van negatieve gevoelens en gedragsverandering.

Cognitieve gedragstherapie is één van de meest gebruikte vormen van angststoornis behandeling in Nederland. Deze kortdurende therapievorm richt zich op het heden en de toekomst. Middels huiswerk en trainingen in de behandelkamer komt u gaandeweg tot andere gedachten en positiever gedrag.

Angststoornis behandeling met hartcoherentie training

Zoals gezegd is de angststoornis behandeling van de GGZ Groep een combinatie van cognitieve gedragstherapie en hartcoherentie training. Laatstgenoemde richt zich op hartritmevariabiliteit (HRV), ofwel hartcoherentie. Wie ontspannen is heeft een grotere hartcoherentie. Dat wilt zeggen dat er een afwijkende tijd zit tussen hartslagen. Dit duidt op een veerkrachtig en vitaal lichaam. Het toont namelijk aan dat het lichaam zich aanpast aan wat nodig is. Bij mensen met spanning, angst of stress is te zien dat de hartcoherentie zeer laag is, de tijd tussen twee hartslagen is vrijwel altijd hetzelfde. Uw ademhaling is van invloed op uw autonoom zenuwstelsel. Uw hartslag gaat omhoog tijdens inademen en verlaagd tijdens uitademen. Middels hartcoherentietraining leert u adem te halen op de snelheid die voor u optimaal is, waardoor uw hartritme meer samenhangend wordt. Door het volgen van hartcoherentie training als behandeling voor een angststoornis zult u zien dat u beter met onverwachte gebeurtenissen en tegenslagen kunt omgaan.

Wanneer kan de GGZ Groep u helpen bij angst?

Indien u last heeft van angst of spanningsklachten dan kan een therapeut van de GGZ Groep u helpen. In een eerste kennismakingsgesprek wordt er besproken wat precies uw klachten zijn en wordt er uitleg gegeven over de behandelmogelijkheden van de GGZ Groep . Vervolgens wordt er een tweede intake afspraak gemaakt, waarin er dieper ingegaan wordt op uw klachten aan de hand van een semi-gestructureerd interview.

Als blijkt dat er sprake is van een angststoornis kan er tot behandeling worden overgegaan. Voor de behandeling is het van belang dat u gemotiveerd bent om naar uw eigen gedrag te kijken en om huiswerkopdrachten te maken. Daarnaast is het belangrijk dat er in de periode dat u in behandeling bent geen grote veranderingen gepland staan, zoals een verhuizing of wisselen van baan.

Wanneer kan de GGZ Groep u niet helpen bij angst?

Mocht tijdens de intakeprocedure blijken dat er bij u sprake is van een psychiatrische stoornis, waaronder psychoses of bipolaire stoornis, dan zal er besproken worden welke behandelmogelijkheden beter geschikt voor u zijn.

Het kan ook voorkomen dat er naast een angststoornis nog andere problemen spelen, die meer op de voorgrond staan en waarvoor de GGZ Groep geen geschikte behandelmethode heeft. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een verslaving. Ook in dat geval zal er in overleg met u bekeken worden welke andere behandelmogelijkheden er zijn.

Bij kinderen hanteert de GGZ Groep een leeftijdsgrens van 7 jaar. Daarnaast kan het zijn dat er bij kinderen niet tot behandeling wordt overgegaan als er sprake is van een onstabiele thuissituatie of van (ernstige) gedragsproblemen. In deze gevallen geldt dat andere behandelmethodes mogelijk beter geïndiceerd zijn.

Heeft u nog vragen?

Bel ons op:

040-2364111 .

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap