oorzaken depressie

Angst is een normale reactie in een gevaarlijke situatie of dreiging van gevaar. Wanneer het abnormaal gaat aanvoelen, is er kans op een angststoornis. We spreken van een angststoornis wanneer iemand irreele en buitensporige angst ervaart en dit zijn of haar kwaliteit van leven benadeelt. Er zijn verschillende redenen waarom de één wel een angststoornis ontwikkelt en een ander niet. Meerdere factoren spelen hierbij een rol:

  • Omgevingsfactoren, zoals gezinsinvloeden. Wanneer iemand bijvoorbeeld opgroeit met een angstige ouder, bestaat er een kans dat het kind deze angst gaat overnemen en op latere leeftijd dezelfde angsten heeft.
  • Individuspecifieke ervaringen. Wanneer iemand een keer hevige turbulentie heeft meegemaakt tijdens het vliegen, kan hij daarna bang worden om per vliegtuig te reizen. Echter, voor een ander kan het horen van een verhaal over turbulentie al voldoende zijn om vliegangst te ontwikkelen.
  • Ingrijpende gebeurtenissen, zowel positief als negatief (geboorte, dood, scheiding, verhuizing, promotie). Het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen kan hierbij onder druk komen te staan.
  • Psychische factoren. Hierbij gaat het om hoe iemand zichzelf in staat acht om een angstige situatie de baas te kunnen zijn. Hoe meer de angstige situaties worden vermeden, des te groter de kans dat de angst blijft bestaan. Hierbij spelen irreele gedachten een grote rol.

 

Microstroom Therapie

Copyright © 2010 - 2019 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap