GGZ Groep logo

oorzaken depressie

Angst is een normale reactie in een gevaarlijke situatie of dreiging van gevaar. Wanneer het abnormaal gaat aanvoelen, is er kans op een angststoornis. We spreken van een angststoornis wanneer iemand irreële en buitensporige angst ervaart en dit zijn of haar kwaliteit van leven benadeelt. Er zijn verschillende redenen waarom de één wel een angststoornis ontwikkelt en een ander niet. Meerdere factoren spelen hierbij een rol:

  • Omgevingsfactoren, zoals gezinsinvloeden. Wanneer iemand bijvoorbeeld opgroeit met een angstige ouder, bestaat er een kans dat het kind deze angst gaat overnemen en op latere leeftijd dezelfde angsten heeft.

  • Individu specifieke ervaringen. Wanneer iemand een keer hevige turbulentie heeft meegemaakt tijdens het vliegen, kan hij daarna bang worden om per vliegtuig te reizen. Echter, voor een ander kan het horen van een verhaal over turbulentie al voldoende zijn om vliegangst te ontwikkelen.

  • Ingrijpende gebeurtenissen, zowel positief als negatief (geboorte, dood, scheiding, verhuizing, promotie). Het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen kan hierbij onder druk komen te staan.

  • Psychische factoren. Hierbij gaat het om hoe iemand zichzelf in staat acht om een angstige situatie de baas te kunnen zijn. Hoe meer de angstige situaties worden vermeden, des te groter de kans dat de angst blijft bestaan. Hierbij spelen irreële gedachten een grote rol.

Ontstaan van angstgevoelens en stress

Angst wordt over het algemeen beschouwd als een reactie op iets onmiddellijks dat jouw veiligheid bedreigt. De emotie van angst wordt gevoeld als een gevoel van onbehagen, dat je waarschuwt voor de mogelijkheid dat je fysiek kan worden geschaad, dit motiveert om jezelf te beschermen. Het begrip ‘vechten of vluchten’ wordt dus beschouwd als een angstreactie en beschrijft het gedrag van dieren wanneer ze worden bedreigd – ze kunnen blijven waar ze zijn en vechten, of wegrennen om aan het gevaar te ontsnappen. Toch is er ook erkend dat dieren en mensen andere reacties op een bedreiging hebben, zoals ‘bevriezen’ (Bracha, Ralston, Matsunaga, Williams en Bracha, 2004). Anderen hebben gesuggereerd dat ook “tend-and-befriend” een manier is om met angst om te gaan: door het inschakelen van anderen voor hulp of sociale ondersteuning, of het op een bepaalde manier minder gespannen, gevaarlijk of ongemakkelijk maken (Taylor, Klein, Lewis, Gruenewald , Gurung & Updegraff, 2000).

 

Angstgevoelens herkennen

Angst geeft uiteenlopende klachten, zoals hoofd- en buikpijn, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Ernstige angstklachten zijn benauwdheid, zweten, pijn op de borst, hartkloppingen, trillen, tintelingen in ledematen en het gevoel flauw te vallen. 

 

Angst is een normale reactie in een gevaarlijke situatie of dreiging van gevaar. Wanneer het abnormaal gaat aanvoelen, is er kans op een angststoornis. We spreken van een angststoornis wanneer iemand irreële en buitensporige angst ervaart en dit zijn of haar kwaliteit van leven benadeelt. Er zijn verschillende redenen waarom de één wel een angststoornis ontwikkelt en een ander niet. Meerdere factoren spelen hierbij een rol:

  • Omgevingsfactoren, zoals gezinsinvloeden. Wanneer iemand bijvoorbeeld opgroeit met een angstige ouder, bestaat er een kans dat het kind deze angst gaat overnemen en op latere leeftijd dezelfde angsten heeft.

  • Individu specifieke ervaringen. Wanneer iemand een keer hevige turbulentie heeft meegemaakt tijdens het vliegen, kan hij daarna bang worden om per vliegtuig te reizen. Echter, voor een ander kan het horen van een verhaal over turbulentie al voldoende zijn om vliegangst te ontwikkelen.

  • Ingrijpende gebeurtenissen, zowel positief als negatief (geboorte, dood, scheiding, verhuizing, promotie). Het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen kan hierbij onder druk komen te staan.

  • Psychische factoren. Hierbij gaat het om hoe iemand zichzelf in staat acht om een angstige situatie de baas te kunnen zijn. Hoe meer de angstige situaties worden vermeden, des te groter de kans dat de angst blijft bestaan. Hierbij spelen irreële gedachten een grote rol.

Ontstaan van angstgevoelens en stress

Angst wordt over het algemeen beschouwd als een reactie op iets onmiddellijks dat jouw veiligheid bedreigt. De emotie van angst wordt gevoeld als een gevoel van onbehagen, dat je waarschuwt voor de mogelijkheid dat je fysiek kan worden geschaad, dit motiveert om jezelf te beschermen. Het begrip ‘vechten of vluchten’ wordt dus beschouwd als een angstreactie en beschrijft het gedrag van dieren wanneer ze worden bedreigd – ze kunnen blijven waar ze zijn en vechten, of wegrennen om aan het gevaar te ontsnappen. Toch is er ook erkend dat dieren en mensen andere reacties op een bedreiging hebben, zoals ‘bevriezen’ (Bracha, Ralston, Matsunaga, Williams en Bracha, 2004). Anderen hebben gesuggereerd dat ook “tend-and-befriend” een manier is om met angst om te gaan: door het inschakelen van anderen voor hulp of sociale ondersteuning, of het op een bepaalde manier minder gespannen, gevaarlijk of ongemakkelijk maken (Taylor, Klein, Lewis, Gruenewald , Gurung & Updegraff, 2000).

Angstgevoelens herkennen

Angst geeft uiteenlopende klachten, zoals hoofd- en buikpijn, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Ernstige angstklachten zijn benauwdheid, zweten, pijn op de borst, hartkloppingen, trillen, tintelingen in ledematen en het gevoel flauw te vallen.

Copyright © 2010 - 2023 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap