GGZ Groep logo

Voor de zorg van de GGZ Groep hoeft u behalve het wettelijke verplichte eigen risico niet bij te betalen. Met de alle zorgverzekeraars (zorg voor volwassenen) en een aantal gemeenten (zorg voor kinderen en jeugd) hebben wij een contract afgesloten. Om voor diagnostiek en/of behandeling in aanmerking te komen dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief.

Zorg die wel voor eigen rekening komt

 • Indien u alleen slaapproblemen heeft die niet het gevolg zijn van andere klachten zoals angstklachten, depressieve klachten of bijvoorbeeld ADHD, dan worden de kosten hiervan niet vergoed. De behandeling hiervan wordt alleen vergoed indien deze wordt uitgevoerd door uw huisarts of medisch specialist.
 • Voor diagnostiek geldt dat er sprake dient te zijn van een zorgvraag. Zonder zorgvraag (= behandeling) dient u de kosten van diagnostisch onderzoek zelf te betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u uw intelligentie onderzocht wilt hebben bij het vermoeden van hoogbegaafdheid.
 • Vanaf 1 januari 2012 valt burnout niet langer onder de ziektekostenverzekering. Medisch gezien (DSM-5) valt burnout onder de aanpassingsstoornissen, en juist die worden vanaf 1 januari 2012 niet meer vergoed. U dient de behandeling voor burnout dan ook zelf te bekostigen. Veelal zijn wergevers bereid (mee) te betalen.
 • Indien u thuis hartcoherentie training wilt volgen kunt u de benodigde apparatuur huren. U betaalt € 5 ex btw per week met een minimum huurperiode van 4 weken.

Verwijsbrief

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of Bureau Jeugdzorg voor “generalistische basis ggz” of “specialistische ggz”. Deze verwijsbrief dient minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

 • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
 • Naam en functie van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-5 code of op andere manier)
 • Aangeven of verwezen wordt naar generalistische basis-ggz of specialistische ggz.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico €385,00. Van medische kosten die u binnen 1 jaar maakt, moet u € 385,00 zelf betalen. Het verplicht eigen risico geldt niet voor alle zorg. Zie de informatie van de rijksoverheid.

No Show

Als u niet op de afspraak verschijnt en dit niet meer dan 48 uur van tevoren heeft gemeld, geldt dit als een ‘no-show’. U ontvangt in dit geval een factuur voor deze 'no show'. Deze kunt u niet declareren bij uw zorgverekeraar. De kosten bedragen in 2021 €55,00.

Heeft u nog vragen?

Bel ons op:

040-2364111 .

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap